LUKAS LOSS
VITA
KONTAKT
2015 _ Lehrauftrag Hochschule Düsseldorf
2014 _ Geschäftsführung Bewegtbildhelden GmbH
2014 _ Master Abschluss Kommunikationsdesign FH Düsseldorf
2010 _ Bachelor Abschluss Kommunikationsdesign FH Düsseldorf
2006 _ Abitur
1986 _ geboren in Duisburg
Lukas Loss
mail@lukasloss.de