LUKAS LOSS
VITA
KONTAKT
2014 _ Geschäftsführung Bewegtbildhelden
2014 _ Master Abschluss Kommunikationsdesign FH Düsseldorf
2010 _ Praktikum bei Congaz Visual Media Company
2010 _ Bachelor Abschluss Kommunikationsdesign FH Düsseldorf
2007 _ Praktikum bei Kaiserberg Kommunikation
2006 _ Abitur
1986 _ geboren in Duisburg
Lukas Loss
mail@lukasloss.de